CD album Z čipkárskej krošne

Folklórna skupina Čierťaž

Album Z čipkárskej krošne je prvou profilovou nahrávkou folklórnej skupiny Čierťaž. Bola zrealizovaná v októbri 2010 v kultúrnom dome v Brusne. Obsahuje reprezentatívny výber z piesňového repertoáru skupiny. Popri piesňach získaných etnografickým výskumom v Nemeckej a na okolí (Dubová, Ráztoka, Predajná, Jasenie...) sú zastúpené aj piesne zo zbierky hudobného skladateľa Bélu Bartóka, ktorý v tomto regióne (najmä v Medzibrode) zaznamenal piesňový materiál na začiatku 20. storočia. Zastúpené sú piesne ľúbostné, svadobné, žatevné, tanečné, jánske, baladické, žartovné i trávnice.

Mužskú a ženskú spevácku skupinu sprevádza ľudová hudba pod vedením Petra Pančíka a Richard Datko na ústnej harmonike a heligónke. Popri archaických piesňach na CD znejú aj tanečné šlágre z polovice 20. storočia, ktoré do čipkárskych dedín prenikali skôr ako do susedného, o niečo izolovanejšieho dedinského prostredia Podpoľania či Horehronia. V prípade týchto tzv. čardášových foxov ľudová hudba využila aj jeden netradičný nástroj – saxofón.

Súčasťou CD je aj spevník s textami spievaných piesní. Nahrávka bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Za podporu ďakujeme tiež obci Nemecká a obci Brusno.

 • Dramaturgický výber a zostava: Martin Lokša
 • Hudobná réžia: Alžbeta Lukáčová
 • Zvukový majster: Rostislav Pavlík
 • Grafický dizajn: A grafik, spol. s r. o.
 • Produkcia: Rostislav Pavlík – PAVLÍK RECORDS

Obsah

 • Z rástockího kostolíčka (Mládenecké piesne z Ráztoky) 4:39
 • Hájičok, hájičok 1:41
 • Borovuo, Borovuo (Trávnica z Medzibrodu) 3:04
 • V ňemečianskej krčmički 2:47
 • S čipkárskiho bálu 4:37
 • V našom dvore bazalička kvitňe (Balada z Medzibrodu) 2:52
 • Otpadou list z javora (Čipkárske piesne) 4:22
 • Na svätího Jána (Jánske piesne z Jasenia) 4:37
 • Jaj, mamička, peknú cérku máťe 2:59
 • Uš som sa vidala, Bože Hospoďíňe (Svadobné piesne z Nemeckej a Dubovej) 6:18
 • Bosna, Bosna, čo si taká bolavá 3:51
 • Ot konca do konca... (Ženské žartovné piesne) 4:22
 • Žňivo moje, žňivo (Žatevné piesne z Predajnej a Medzibrodu) 2:42
 • Čierna vlnka na bielom baránku (Čardášové foxy) 3:59
 • Choďila ďioučina 2:50

Účinkujú

Ženská spevácka skupina: Jana Demánková, Jana Kološtová, Anna Luptáková, Mária Mihalisková, Marianna Petríková, Zuzana Píšiová, Anna Sojaková, Ľubica Šalkovská, Lýdia Šuchová, Marta Tomková

Mužská spevácka skupina: Ľudovít Chladný, Pavel Kobzoš, Juraj Lokša, Marek Lokša, Martin Lokša, Martin Petrík, Pavel Piliar, Jozef Šarina

Sólové spevy, predspevy a prekrikovačky: Jana Demánková (10, 12), Jana Kološtová (3, 8, 9, 10, 12, 13), Marek Lokša (1, 7), Martin Lokša (1, 4, 7, 11), Anna Luptáková (10, 12), Marianna Petríková (2, 3, 8, 12, 13), Pavel Piliar (7), Marta Tomková (3, 8, 12, 13), Mária Mihalisková (3, 6, 10)

Ľudová hudba

 • Peter Pančík – prím (1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15)
 • Marian Giertl – husle (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15)
 • Jozef Dekret – viola (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15), saxofón (14)
 • Miroslav Pokoš  – kontrabas (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15)
 • Jozef Pustaj – akordeón (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15)
 • Jaroslav Homola – cimbal (1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15)
 • Alžbeta Lukáčová – cimbal (11)
 • Richard Datko – heligónka (4, 6), ústna harmonika (12)

Objednávky

PhDr. Martin Lokša
Ul. S. Chalupku 4
976 97 Nemecká
tel." 0918 591 847
e-mail: martinloksa@centrum.sk

Cena: 7 € + poštovné a balné (dobierka)

© 2012 Občianske združenie Čierťaž Nemecká. Všetky práva vyhradené. Design © 2008 A grafik spol. s r.o.